Als je wat goeds organiseert is er nog steeds enthousiasme en belangstelling voor de duivensport

Afgelopen zaterdag naar Doetinchem geweest om op de door de bekende firma HABRU ( ja van die spoetnikken en rennen) georganiseerde jaarlijkse open dag aanwezig te zijn.  De middag was perfect georganiseerd met een voortreffelijke catering en misschien daardoor veel duivenvolk. Eerst werd een dia presentatie gegeven door Nanne Wolff, de dierenarts uit Wezep, die zich daar presenteerde als een gespecialiseerde duiven dierenarts. Heel rustig, duidelijk en informatief legde hij aan de hand van een dia presentatie de meest  en ook zelden voorkomende duivenongemakken uit en vertelde ook duidelijk wat eraan gedaan kon worden. Vervolgens was er een duivenforum, waar ikzelf deelnemer van was te zamen met Marcel Sangers, Evert Diepeveen, die bereid was de plaats van Nanne Wolff, die voor een spoedgeval opgepiept was, in te nemen en de Belgische abslouut topspeler, Freddy Vandenheede uit Zingem. De moderator van het geheel was Gert-Jan Beute, die ik nog nooit persoonlijk had meegemaakt , maar die een vakbekwame, geroutineerde forumleider is. De meeste forumleiders zitten tussen de forumleden in en praten vanuit die richting de zaal in G-J. deed dat goed door tussen de toehoorders te gaan staan en als het ware met het publiek tegen het panel te praten. Heel goed gedaan.

En ja hoor, waar iedereen op hoopte, gebeurde: de megaliefhebbers, die nu zo’n beetje de oorzaak schijnen te zijn van de terugloop van de duivensport, was direct het gespreksonderwerp. Nadat ik gezegd had, dat ik vind, dat iedereen een mening mag hebben, heb ik verteld wat nu de feiten zijn, want daar gaat het toch om. Na uitgelegd te hebben, dat de voorvlucht niet altijd automatisch recht hoeft te hebben op de paternoster uitslagen en waarom en hoe ik dat probeer te beinvloeden, waardoor met grote inspanning (dat wel) de overvlucht nu ook kettinguitslagen kan maken. Na de uitleg dat de trek door de wind en de kopduiven bepaald word en wij dus relatief veel kopduiven in de strijd brengen, waardoor de trek verandert, bleken meerdere mensen overtuigd van het waarom van de gekozen aanpak. Ook werd duidelijk, dat er een MEGA inspanning voor gedaan word. Goeie duiven zoeken en heel hard werken. Tevens werd uitgelegd hoe wij dat in onze vereniging hebben aangepakt. De grote liefhebbers mogen maar 10 % van hun duiven in de prijzen draaien, waardoor de uitslag er normaal uitziet.

Gelukkig werd er over nog veel meer onderwerpen gesproken, waardoor opviel, dat ook binnen de forumleden, heel verschillend de duivensport beleefd wordt. De een bijna maniakaal, mn. Marcel Sangers, die zich werkelijk uit de naad werkt om zijn topprestaties te bereiken en de ander meer relaxter en ook tijdens het seizoen in staat er een sociaal leven op na te houden zoals Freddy Vandenheede.

Hoewel er twee uur voor het forum was uitgetrokken, bleek, dat veel te kort, na drie uur moest er een einde aan gemaakt worden, maar G-J had makkelijk nog twee uur door kunnen gaan.

Leuke middag geweest!

Twee toppers uit België, Freddy Vandenheede met zijn ega en Bart en Nance van Oeckel

En er was ook weer het gebruikelijke “thumbs up”