Petje af voor Goos Luyten en zijn kornuiten voor de grandioze happening in Lekkerkerk

Organisator Goos Luyten uit Lekkerkerk

Vriidagavond naar het jaarlijkse forum in Lekkerkerk geweest. Samen met Dirk Donckers van de Belgische superkampioeneformatie op de snelheid Stickers-Donkers, Ad Schaerlaeckens, Gerard van Tuyl, de Barcelonawinnaar van een paar jaar geleden, werden we geacht een interessant panel te zijn.

Hoewel de interesse voor kampioenendagen lijkt te verflauwen, bleek op deze prima georganiseerde avond, dat er wel degelijk belangstelling is vanuit en voor de duivensport. Maar je moet er tegenwoordig wel iets voor doen om de mensen naar iets toe te krijgen. Onder de bezielende leiding van Goos Luyten is er in 6 jaar een formule neergelegd, waar je je pet voor kunt afnemen. Goed en strak gepland, iedereen een persoonlijke uitnodiging, vergezeld van een kortingsbonnenboekje, en voor iedereen een prijs af te halen aan het eind van de avond.

Het forum begon routine matig, totdat nb. een vrouwelijke liefhebber de microfoon pakte en mij recht op de man vroeg verantwoording af te leggen voor de dramatische vlucht 18-08 vanuit Nanteuil. Zo goed en zo kwaad heb ik geprobeerd uit te leggen, hoe de omstandigheden die dag waren, met niet alleen inversie, maar ook de hoogte ervan en de temperatuur onder de inversielaag en in de inversielaag. Daarbij de zuidoostenwind,  extreem goede zichten, twee nachten mand en de afstand. De oplossing zou moeten zijn zo’n vlucht niet onder die omstandigheden te spelen, maar uit te stellen naar een latere datum. Ook vertelde ik, dat wij als commissie, Tom van Zwienen en ikzelf, het ook buitengewoon betreuren, dat het zo gelopen is. Vooral omdat wij ons goed realiseren, dat de liefhebbers ons het vertrouwen geven om zo goed mogelijk met hun duiven om te gaan.

Na de pauze kwam het echt los, toen Rotterdammer Cees Commijs, hoewel hij het niet persoonlijk zei te bedoelen, mijn visie op de grote inkorvers vroeg. Zelf een inkorver van veel duiven voor het eigen genoegen, heb ik er geen problemen mee om eerst de pijnpunten te benoemen en dan democratisch tot een oplossing te komen. Maar dan zijn we er zeker nog niet. Persoonlijk vind ik de gezinsonvriendelijkheid op een vluchtdag een groter gezwel voor de duivensport, dan het ik ben klein en zij zijn groot issue.

Vorige week was Marc Palinckx, met Peter Theunis bij mij op duiven bezoek en ik citeer hem:

‘overal waar gediscussieerd wordt op basis van onderbouwde argumenten leidt dit tot een verheldering van standpunten en inzicht in mogelijke verbeterpunten. Behalve in de duivensport, daar wordt discussie gezien als kritiek en dat vind ik soms hypocriet’.

en als we het zo bekijken, kan zo’n avond het begin zijn van een duivensport, waar iederen het een beetje meer naar zijn zin heeft. dan nu bij sommigen het geval is.


Overvolle zaal tot in alle hoeken bezet met mensen uit alle windstreken. Noord-Hollanders, mensen uit de provincie Utrecht, Gelderland, Brabant. Gewoon super Piet van Moort, Nieuwe Tonge, Geurt Doppenberg, Putten, en Arie Ros uit Ridderkerk hadden in ieder geval een fantastische avond