Hoogtepunten 2016

18x Teletekst in 2016 | NPO asduiven jong 10 duiven in de eerste 100 | WHZB/TBOTB asduiven jong (15 duiven in de eerste 100) | 16 eerste prijzen tegen gemiddeld 1776 duiven in 2016

NPO asduiven jong 10 duiven in de eerste 100
2.  6-1525623
5.  6-1525349
8.  6-1525418
9.  6-1525642
10. 6-1525335
23. 6-1525611
45. 6-1525716
59. 6-1525440
72. 6-1525584
99. 6-1525572


WHZB/TBOTB asduiven jong (
15 duiven in de eerste 100)
2.  6-1525705
3.  6-1525623
15. 6-1525593
18. 6-1525418
32. 6-1525459
42. 6-1525349
47. 6-1525642
48. 6-1525664
55. 6-1525414
65. 6-1525458
67. 6-1525716
71. 6-1525335
84. 6-1525551
95. 6-1525614
99. 6-1525567

Asduivin 14 NL 4-1060015 5e Beste Liefhebber

NPO vluchten oude duiven
Bourges NPO 13.431d. 4-12-39-74-88-96
Chateauroux NAT. 47.453d. 3-9-10-29-31-69-92
Agen NAT.S2 3367d. 34
Argenton NPO 7374d. 11-34-51-58-93-99
Ruffec NPO 3780d. 22-29-48-51

Jonge duivenvluchten
2 juli Duffel 4723d. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24 229/162
9 juli Asse-Zellik 4496d. 1-2-3-4-5-6-8 224/139
16 juli Quievrain 4237d. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 221/142
24 juli Peronne 3560d. 4-5-6-7-8-10 216/120
31 juli Peronne 3141d. 4-5-6-8-10 209/94
6 aug. Pt.St. Maxence 2755d. 6-7-15-16-17-18-19-20 195/87
13 aug. Pontoise 2490d. 1-2-3-6-9 200/80 NPO afd.5 16.611d. 7-8-9
20 aug Pt.St. Maxence 1969d. 1-3-24-25-26-27 190/44 Rayon oost afd.5 6044d. 1-5 NPO afd.5 15.086d. 2
4 sept. Fontenay 1356d. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 175/82 NPO afd.5 10.814 3-4-5-6-7-8-9-10-11 NAT. S2 12.766 3-4-5-6-7-8-9-10-11

16 eerste prijzen tegen gemiddeld 1776 duiven in 2016
16-04 Asse-Zellik 1-861
15-05 Pt.st. Maxence 1-712
28-05 Roye 1-2058
12-06 Peronne 1-2090
25-06 Bourges 1-813
02-07 Duffel 1-824
09-07 Asse-Zellik 1-4481
15-07 Agen 1-91
16-07 Quievrain 1-4237
24-07 Peronne 1-590
31-07 Peronne 1-587
06-08 Pt.st.Maxence 1-510
13-08 Pontoise 1-2490
20-08 Pt.St. Maxence 1-6044
27-08 Chimay 1-677
03-09 Fontenay 1-1356