Voor de 7e keer teletekstvermelding, maar de vis wordt duur betaald.

Dit jaar voor de 7e keer teletekstvermelding, maar wel met een zwart randje. De gehele week in touw om de duiven en de lossing van Nanteuil voor te bereiden, veel “adviezen” gekregen en gelezen. Er was een extra wagen ingezet om de duiven beter te kunnen vervoeren in verband met de verwachtte warmte, minder duiven in de mand en de bovenste twee rijen van de container leeg. Lossingsadviezen gaven hoge temperaturen, om 7 uur 19 graden en een uur later al 24 graden, sterke inversie, die pas bij 27 graden zou verdwijnen en de wetenschap, dat als jonge duiven gelost worden met een temperatuur boven de 22 graden er makkelijk oververhitting op kan treden. Dit alles was aanleiding om niet te lang te wachten met lossen. De duiven van zowel Nanteuil als in Grimbergen gingen in één streep de wagen uit en zonder te draaien het “gat” in. Bij de aankomst van de duiven van Grimbergen kwam direct de herinnering boven met een jaar geleden bij Sens jongen en Peronne natoer. Ook met zuidoostenwind en uitschieters met hoge snelheden van de eerste duiven en een vreemd verloop. Maar dat de vlucht uit Nanteuil zó slecht zou verlopen, had ik in mijn stoutste dromen niet kunnen bedenken. Ongelooflijk wat een waardeloze vlucht met wel erg veel verliezen. Voor de geinteresseerden over het verloop met mijn duiven, kijk op Live-duiven. Afdeling 5 kende met afstand het slechtste verloop. Misschien moeten we overwegen niet meer met de jonge duiven bij temperaturen boven de 30 graden met twee nachten mand te spelen, maar korter met één nacht mand.

En zoals met elke vlucht wordt er toch een uitslag gemaakt en in Rayon Oost van afdeling 5 was dat Cees en Cees Broekhuisen uit Gouda, die er altijd staan op de NPO vluchten met de jongen, proficiat!

Marja, de charmante, stille kracht achter de combinatie (vader) Cees en (zoon) Cees Broekhuisen

Zelf speelde ik op Nanteuil in de

Club 1 tegen 402 duiven en 156/34

Samenspel 2 tegen 3197 duiven en 156/36

Afd. 5 Rayon Oost 4, 9,10 tegen 9916 duiven en 156/37

[[posterous-content:qgqaIhDIjqHgcDrAtIyG]]Vanuit Grimbergen op de natour speelde ik in de

Club 1,2 tegen 665 duiven en 65/43

Samenspel rayon B 1,2 tegen 1714 duiven en 65/45

[[posterous-content:kgvxqpthGnBzqratmqrn]] MIRAGE zoon van KLEIN PIERKE X FLUWEEL

[[posterous-content:AFwuzHhkdIHgaJahFeeH]]