Weekend Oostende naar de jaarlijkse nationale dagen van de Belgische duivenbond

Posted from: Oostende, Belgium

Temidden van Jos Deno, Marc Pollin, en Gaby Vandenabeele

Afgelopen dagen naar jaarlijkse reunie van de Belgische duivenmelkers in Oostende geweest. Zoals overal lijkt de liefhebberij als een plumpudding in elkaar te zakken. Het lijkt wel of de nationale bonden in Europa de liefhebbers niet meer kunnen activeren om naar de jaarlijkse, traditionele evenementen te komen. Het lijkt erop dat besturen andere kwaliteiten vereist dan iets organiseren. Waar wel iets goeds georganiseerd wordt door mensen, die van aanpakken weten en hun sporen in de zakenwereld hebben verdiend, daar komen de liefhebbers wel als vliegen op de stroop af.

Lekkerkerk bijvoorbeeld, georganiseerd door zakenmannen Goos Luyten en Bob Jansen, loopt als een trein. De Gouden Duif viering in Ranst in februari wordt overlopen door liefhebbers uit binnen- en buitenland. Maar dat zijn wel evenementen, die georganiseerd worden naar de wensen van deze tijd. We leven in 2012 en niet meer in 1963. Hoewel de muziek, die gespeeld wordt beter wel uit die tijd mag komen. Mijn god wat een kolere herrie wordt er aan muziek gemaakt op zo’n avond. Het lijkt wel of ze de mensen de zaal uit willen jagen.

Echter het plezier van de aanwezigen was er niet minder om. Overal in de hotels, restaurants of kroegen kom je daar duivenmelkers tegen. En een vliegende kraai vangt altijd wat en nieuwe contacten worden gauw gelegd en de komende tijd zullen weer bekende en onbekende Belgische kampioenen bezocht worden door de immer op zoek naar beter zijnde vliegende tandarts.

Toch ook weer interessante nieuwtjes op voedingsgebied gehoord en ook voor mij nieuwe feitjes, die voor sommige Belgen vaststaande feiten zijn. Zo hoorde ik, dat je bij een pieper aan de buitenste tenen kan zien of het een doffer of een duivin is. Nl. gelijke tenen horen bij een doffer terwijl een duivin ongelijke lengte heeft van tenen. Echt nieuw voor mij was, dat je aan de jongen in het nest al kan zien of het een doffer en duivin is of dat ze allebei hetzelfde geslacht hebben. Bij doffer en duiven liggen de jongen om en om en als ze hetzelfde geslacht hebben, liggen ze zij aan zij met de koppen in dezelfde richting. Nooit van gehoord, maar ik zal er komend kweekseizoen eens op letten