Het is afgelopen met de rust op het duivenhok

Stef Schouten en Willem van Zoest Nic. de Wit en Karel Kom Marcel van de Tier met zijn moeder Onze voorzitter Dolf Thierry en Arie Roos

Nadat gisteren de nieuwsjaarsbijeenkomst op de club De Snelvlucht in Bodegraven druk bezocht was, is vandaag een begin gemaakt op de hokken met het  strakke regime, dat nodig is om een goed duivenseizoen te hebben.

Bij de voedsterduiven werden er zo’n 60 jonge duiven van een dag of 12 op de vloer in de hokken gezet, zodat ze door meerdere ouders gevoerd kunnen worden. Gegarandeerd liggen ze elke avond met uitpuilende kropjes met voer klaar om de nacht in te gaan. De broedbakken werden grondig gereinigd en weer van nieuwe schalen, gehuld in krantenpapier en een beetje stro, voorzien. De voedster duiven kunnen dan ongestoord voor de 2e keer gaan leggen om de vierde ronde van de voornaamste kweekduiven uit te broeden. Over een dag of 12 gaat de 2e ronde op de vloer en kunnen die ouders voor de vijfde ronde eieren gaan zorgen.

De derde ronde van de kwekers is eind vorige week onder de vliegduiven gegaan, zodat de kwekers zelf de 6e ronde uit mogen broeden die zo rond de 10 februari wordt verwacht. Eind februari zijn er dan 6 rondes van de voornaaste kweekduiven geboren in Reeuwijk.

Bij de vliegduiven, die nu op eieren zitten, zijn royaal zitschapjes aangebracht, die na de kweek weer verwijderd worden. Als de duiven zitten te broeden en jongen hebben, zitten de niet broedende partners niet graag in hun nestbak en zullen dan een andere roestplek gaan zoeken. Als dat een andermans bak is, zal dat voor gevechten en kapotte eieren zorgen. Vandaar is extra zitgelegenheid tijdens de kweek een noodzaak.

Ook vliegen er weer duiven rond in Reeuwijk. Het risico van verlies door een roofvogel weegt op tegen de tegenslag in de vorm van scheefvliegers, als de duiven de hele winter opgesloten zitten. Vandaar gaat er indien mogelijk, om de dag een hok los met het raam open, zodat de duiven bij gevaar snel naar binnen kunnen.